piktogram
Přečíst nahlas, klikněte ...

Tlumočnické služby

Posláním tlumočnické služby v CPSP je pomoc a podpora uživatele při sociálním začleňování a posilování jeho soběstačnosti.
 • Služby jsou poskytovány zdarma
 • Služby nad rámec vymezených zákonem a vyhláškou jsou hrazeny dle samostatného ceníku
 • Službu lze poskytnout anonymně
 • Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou
 • Tlumočníci jsou přítomni na aktivitách pořádaných jinými službami CPSPHodonínsko, o.p.s.

Obsahem služby je:

       1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 •  tlumočení u lékaře, zajištění léků
 •  tlumočení na úřadech a jiných institucích, v obchodě, restaurace, kina, divadla, sportoviště, bazény, využití čistírny, opravny, servisu atd.
 •  klub neslyšících, besedy, přednášky, jednodenní a vícedenní poznávací aktivity
 •  nácvik komunikačního kódu
 •  nácvik obsluhy PC
 •  elektronické kontakty (oznámení pro uživatele o akcích a nepřítomnosti tlumočníků)

       2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • překlad textu
 • hospodaření s finančními prostředky (úhrady)
 • řešení dluhů, exekucí, uzavírání smluv, nakládání s majetkem
 • základní doklady
 • účast na veřejném životě
 • ochrana práv
 • elektronické kontakty (SMS, Skype, E-mail, WhatsApp, Facebook)

 

Službu poskytujeme:

Terénně
pondělí – čtvrtek08.00 – 16.00
pátek08.00 – 20.00

 

Ambulantně - Kyjov
pátek 1x za 14dní (každý lichý týden) 15.00 – 19.00

 

Ambulantně - Hodonín
pátek 1x za 14dní (každý sudý týden) 16.00 – 20.00

 

jak objednat tlumočníka - video ve ZJ: https://www.youtube.com/watch?v=q8lWaUuCkbE

jak a komu podat stížnost - video ve ZJ: https://www.youtube.com/watch?v=gu4FKTlAi7s

ochrana osobních údajů - video ve ZJ: https://www.youtube.com/watch?v=QYXVe3SFzpI

nouzové a havarijní situace - video ve ZJ: https://www.youtube.com/watch?v=Gl7i2zejBT4

informace o sociálních službách - videa ve ZJ: https://vimeo.com/cpkpstc