piktogram
Přečíst nahlas, klikněte ...

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

  • www.cpsphodoninsko.cz

 

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

 

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

 

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

 

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 3.3.2020
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 3.3.2020

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým zpracovatelem těchto internetových stránek. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

 

Zpětná vazba

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Za Poštou 110
698 01 Veselí nad Moravou
telefon: +420 601 666 689
e-mail: reditel@cpsphodoninsko.cz

 

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.. Internetové stránky využívají vlastní redakční systém.

Správcem veškerého obsahu je Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.., se sídlem Za Poštou 110, 69801 Veselí nad Moravou. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Technický zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Stejné závazky a záruky poskytuje správce dat, firma PIPNI s.r.o. (provozovatel web hostingu), tyto definuje na svých webových stránkách www.pipni.cz v sekci Všeobecné podmínky a Ochrana osobních údajů.

 

Kontakt na technického provozovatele

technická podpora: hluchy.radek@gmail.com